Un format de televiziune este protejat international de dreptul de autor?

Organismele de radiodifuziune si televiziune sunt protejate ca detinatori de drepturi conexe conform Conventiei Internationale pentru protejarea interpretilor, a producatorilor de fonograme si a organismelor de difuziune (Conventia de la Roma).

Inregistrarile programelor de radio si televiziune, in contrast cu difuzarea, pot de asemenea fi protejate de dreptul de autor si drepturile conexe, conform legislatiei nationale in domeniu.

Cu toate acestea, formatele de televiziune nu au fost discutate la OMPI (Organizatia Mondiala de Proprietate Intelectuala) ca subiect al unei protectii internationale separate.