Ce protejeaza dreptul de autor?

Dreptul de autor este o forma de lege privind proprietatea intelectuala, care protejeaza lucrarile originale ale autorilor incluzand literatura, dramaturgie, muzica, si lucrari artistice cum ar fi poezie, romane, filme, cantece, programe de computer, situri Web si arhitectura.

Dreptul de autor nu protejeaza fapte, idei, sisteme sau metode de operare, desi poate proteja modul in care acestea sunt exprimate.

Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza:

 • reproducerea integrala sau partiala a operei
 • difuzarea operei
 • comercializarea copiilor de pe opera
 • reprezentarea scenica sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a operei
 • expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitectura
 • proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale
 • emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit
 • transmiterea unei opere catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica, Internet, sau prin orice alt procedeu
 • retransmiterea nealterata, simultana si integrala a unei opere
 • difuzarea secundara
 • prezentarea intr-un loc public a unei opere radiodifuzate sau televizate
 • accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste baze contin sau constituie opere protejate
 • traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata

Autorul unei opere beneficiaza si de drepturi morale asupra operei sale, cum ar fi:

 • dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica
 • dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica
 • dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa
 • dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei
 • dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii