Este necesara inregistrarea dreptului de autor pentru a beneficia de protectie?

Dreptul de autor in sine nu este limitat de proceduri oficiale. Conform Conventiei de la Berna pentru protectia lucrarilor literare si artistice, aceste lucrari sunt protejate in statele semnatare ale Conventiei fara nici o formalitate. O opera este considerata protejata prin copyright din momentul in care a fost creata.

In general, inregistrarea serveste ca evidenta "prima facie" in instanta de judecata in cazul disputelor privind dreptul de autor.